Quiz wiedzy o życiu i twórczości Marii Konopnickiej

23 maja 1842 roku urodziła się Maria Konopnicka. Jedna z najwybitniejszych polskich poetek i pisarek. Zapraszamy dziś do krótkiego quizu z wiedzy o niej.

Maria urodziła się w Suwałkach. Potem z rodzicami mieszkała w Kaliszu. Kiedy Maria miała 12 lat zmarła jej matka. Wychowaniem córek w duchu patriotyzmu i wartości chrześcijańskich zajął się ojciec.  W latach 1855–1856 uczyła się z siostrą na pensji sióstr sakramentek w Warszawie i tam poznała Elizę Orzeszkową, z którą przyjaźniła się całe życie. We wrześniu 1862 w Kaliszu Maria z domu Wasiłowska poślubiła Jarosława Konopnickiego herbu Jastrzębiec, starszego od niej o 12 lat. W czasie dziesięciu lat małżeństwa Maria urodziła ośmioro dzieci. W roku 1877 poetka wraz z dziećmi opuściła majątek dzierżawiony z mężem i przeniosła się do Warszawy. Konopnicka chciał sama utrzymywać siebie i dzieci, a przede wszystkim tworzyć jako poetka i pisarka. Już w trakcie małżeństwa zaczęła odnosić pierwsze sukcesy literackie. Na 25-lecie pracy pisarskiej (1903) Konopnicka otrzymała w darze narodowym dworek w Żarnowcu koło Krosna na Pogórzu Karpackim. Znana jest przede wszystkim z twórczości dla dzieci, ale pisała także nowele oraz redagowała czasopismo “Świt”. Maria Konopnicka zmarła na zapalenie płuc 8 października 1910 w sanatorium „Kisielki” we Lwowie. Została pochowana 11 października 1910 na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie, w Panteonie Wielkich Lwowian (II rondo, 5 aleja).