Uczniowie kieleckiego gimnazjum

Z najstarszą szkołą w Kielcach, która nosiła różne nazwy na przestrzeni lat od Szkoły księży Bartolomitów, przez Szkołę Wojewódzką po Państwowe Gimnazjum i Liceum im. S. Żeromskiego związanych było kilku polskich pisarzy, którzy uczyli się w niej, nie wszyscy ją ukończyli, w XIX wieku i na początku XX. Czy zgadniecie po opisie, o jakich autorach jest mowa?

  1. Opisał życie polskich emigrantów w Brazylii. Był założycielem i redaktorem „Przeglądu Pedagogicznego”. Uczył się w Szkole Wyższej Realnej w Kielcach.
  2. Urodził się i ukończył szkołę początkową pod Kielcami, następnie uczył się w Męskim Gimnazjum Rządowym w Kielcach. Nazywany “Sumieniem narodu”.  Był prezydentem Rzeczypospolitej Zakopiańskiej.
  3. Przerwał naukę w Kielcach, aby walczyć w powstaniu styczniowym. Do Kielc już nie powrócił.  3 września 1892 roku wystąpił w charakterze świadka na ślubie Stefana Żeromskiego z Oktawią Rodkiewiczową. Na jego grobowcu umieszczono inskrypcję „Serce serc”. Pisał pod pseudonimem.
  4. Urodził się 20 maja 1919 w Kielcach, w spolonizowanej, ale wyznającej judaizm rodzinie żydowskiej. Uczęszczał do Gimnazjum im. M. Reja. Aresztowany przez NKWD po agresji ZSRR na Polskę, więzień obozów pracy Gułagu. Swoją katorgę opisał we wstrząsającej książce.

Poniżej wizerunki tych pisarzy – bez podpisów, aby nie ułatwiać zadania :).