Zapraszamy na lekcje on-line

Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej prowadzi bezpłatne lekcje online na platformie MS Teams. Zajęcia są przygotowane zgodnie z podstawą programową i mogą być bardzo ciekawym uzupełnieniem lub rozszerzeniem dla lekcji historii czy języka polskiego.

Tematy zajęć:

  1. Legenda o powstaniu Kielc. (dla klas 0-4 SP)
  2. Konstytucja 3 maja (dla klas 4-8 SP)
  3. Powstanie styczniowe (dla klas 7-8 SP)
  4. Henryk Sienkiewicz – pisarz, prozaik. (dla klas 6-8 SP)
  5. Żołnierze Wyklęci ( dla szkół ponadpodstawowych)

Rezerwacji można dokonać pod nr tel. 41 367 68 01 z tygodniowym wyprzedzeniem. Zajęcia prowadzone są na żywo przez edukatora.