Znicz na grobie bohatera Armii Krajowej

W dniach poprzedzających rocznicę przemianowania Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową  – 14 lutego 1942 roku  zapaliliśmy znicz na grobie jednego z organizatorów kieleckiej konspiracji ­– kapitana  Mieczysława Drewicza ps. Warren.

Był żołnierzem drugiego frontu, organizatorem sieci wywiadu Armii Krajowej na Kielecczyźnie. W czasie okupacji nosił kilka nazwisk, odznaczał się skutecznością w analizowaniu zbieranych informacji, był niezwykle ceniony przez swoich podwładnych. Urodzony w Kielcach w 1914 roku, był absolwentem gimnazjum Stanisława Kostki. Mieszkał w Wydrzyszu, w lasach za Marzyszem. Po maturze, jako ochotnik, zgłosił się do Szkoły Podchorążych Piechoty w Różanie. W 1937 r. w Komorowie  został promowany na stopień porucznika Wojska Polskiego. Służył na Górnym Śląsku, walczył w kampanii wrześniowej, a po ucieczce przez Lwów i Stanisławów wrócił w kieleckie, gdzie od razu podjął działalność konspiracyjną w organizacji „Pobudka”, a następnie w ZWZ i AK. W 1944 r. był adiutantem i z-cą dowódcy 4 pułku piechoty legionów Armii Krajowej. Po wojnie pod zmienionym nazwiskiem wyjechał do Szczecina, był aresztowany, skazany, pracował w wielu miejscach by utrzymać rodzinę. Zmarł w Szczecinie w 1958 r., został pochowany na cmentarzu Partyzanckim w Kielcach. Za  jego trumną, przykrytą biało-czerwoną chorągwią niesiono niemal sto wieńców, a pogrzeb stał, się wielką manifestacją patriotyczną.

Grób kpt. Warrena został niedawno odnowiony staraniem OMPiO i Grupy Rekonstrukcji Historycznych „Jodła”.