”Historia z mojej pamięci” – 2. edycja

29 marca 2022 r. na sali konferencyjnej OMPiO odbyło się wręczenie nagród i spotkanie z laureatami konkursu drugiej edycji ”Historia z mojej pamięci”.

Jury konkursu “Historia z mojej pamięci” w składzie: Wiesława Rutkowska – dyrektor Archiwum Państwowego w Kielcach, dr Jan Główka i dr Marek Maciągowski po przeanalizowaniu dwudziestu nadesłanych na konkurs prac postanowiło:

I nagrodę – 2000 zł ufundowaną przez Radio Kielce – przyznać Monice Witek za pracę “Ostatni taki mecz”

II nagrodę – 1500 zł – przyznać Zdzisławowi Pucułkowi za pracę “To co pamiętam”

III nagrodę – 1000 zł – przyznać Michałowi Daranowskiemu za pracę “Widokówki z mojej głowy”

Jury postanowiło przyznać także pięć wyróżnień. Otrzymują je:

  1. Felicja Machniewska za pracę “Ślązaczka z urodzenia – Kielczanka z wyboru”
  2. Jan Włodzimierz Pawlusiński za pracę “Nauczycielem był”
  3. Małgorzata Stępień za pracę “Przyniósł wolność w harcerskim plecaku”
  4. Witold Machniewski za pracę “Opowieść o osobie niezwykłej mojej babci Walentynie”
  5. Teresa Keller za pracę “U Pana Błega za piecem”

I nagrodę ufundowaną przez Radio Kielce wręczyła sekretarz Renata Morąg a pozostałe nagrody wicewojewoda świętokrzyski Rafał Nowak i dyrektor Wzgórza Zamkowego Ewa Chabielska.

Jury podkreśla, że wszystkie oceniane prace są bardzo cennym zapisem przeszłości, które udowadniają, że w osobistych czy rodzinnych wspomnieniach kryje się ogromna wartość, a zapamiętane czy odtworzone okruchy wydarzeń z historii własnej, rodziny, czy znajomych, które udaje się zebrać i zachować w pamięci, stanowią znakomite uzupełnienie “wielkiej” historii. Jury oceniło zgodność nadesłanych prac z tematem konkursu, twórczy charakter pracy oraz wartość historyczną przedstawionych materiałów, autentyczność i oryginalność, a także poprawność stylistyczną i językową tekstów. Nadesłane na konkurs prace spełniały wymogi regulaminu konkursu i stanowiły odpowiedź na jego najważniejsze założenie, ocalając od zapomnienia życie przeszłych pokoleń, wydarzenia i miejsca, stanowiące swoiste mikroświaty, składające  się na obraz naszej przeszłości. Jury podkreśla, że plon konkursu stanowi szczery i autentyczny zapis tego, co w osobistej historii jest ważne, zostało zapamiętane na całe życie i przekazane kolejnym pokoleniom.

Fragmenty nagrodzonych prac czytała Agata Sobota oraz Marcin Brykczyński.

Zapraszamy do galerii zdjęć: