Kielce Europejską Stolicą Kultury 2029

O wizji Kielc jako Europejskiej Stolicy Kultury 2029 rozmawiano dzisiaj w Bibliotece Uniwersyteckiej podczas Małego Kongresu Kultury Kielc i Regionu Świętokrzyskiego.

W Kongresie, organizowanym przez Wydział Sztuki UJK w Kielcach, uczestniczyli przedstawiciele władz: Marcin Chłodnicki – Wiceprezydent Kielc wraz z Grzegorz Sowiński, zastępcą dyrektora Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Kielcach, a także Małgorzata Rudnicka – pełniąca obowiązki dyrektora Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Świętokrzyskim Urzędzie Marszałkowskim.
Nasza instytucja reprezentowana była przez Ewę Chabielską – dyrektorkę Wzgórza Zamkowego, Dominikę Janicką p.o. dyrektorki ID oraz Ewę Działowską p.o. kierownika edukacji i upamiętnienia OMPIO. Podczas wystąpienia została zaprezentowana działalność obu instytucji.

Wśród gości byli obecni reprezentanci: Domu Środowisk Twórczych, Wzgórza Zamkowego Kielce Castle Hill, Teatru Lalki i Aktora “Kubuś” w Kielcach im. Stefana Karskiego oraz Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach, Muzeum Historii Kielc, Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim, Geoparku Świętokrzyskiego/ The Holy Cross Mountains Geopark, Kieleckiego Parku Technologicznego, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kielcach, Domu Kultury Zameczek, Domu Kultury Białogon oraz Wydziału Sztuki UJK w Kielcach.
Jest to pierwsze z trzech zaplanowanych spotkań w tym roku.

Zapraszamy do galerii zdjęć:

Źródło zdjęć: https://bit.ly/3KC1KtW