BADACZ FOLKLORU ‘’ŚWIĘTOKRZYSCZYZNY’’

22 lipca 2022 r. Gracjan Duda opublikował artykuł na temat kieleckiego nauczyciela Stanisława Suchorowskiego, który był badaczem folkloru świętokrzyskiego.

Zapraszamy na nasz Blog:

Badacz folkloru ‘’Świętokrzysczyzny’’