SP Cedzyna, SP 5, SP 11

24 kwietnia 2024 r. dwie grupy dzieci ze Szkoły Podstawowej w Cedzynie zwiedziły OMPiO i poznawały legendę o powstaniu Kielc. Następnie uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Kielcach zwiedzali dawne więzienie kieleckie i uczyli się o Konstytucji 3 maja. Po południu maluchy ze Szkoły Podstawowej nr 11 uczestniczyły w warsztatach “Świętokrzyskie – mała ojczyzna”.

Zapraszamy do galerii zdjęć: