Wystawa stała

W podziemnej części budynku znajdują się karcery – dawne sale tortur i egzekucji.

Jedna z sal znajdujących się w Ośrodku Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej zaaranżowana jest na wzór XIX wiecznej biblioteki, na obszarze której zwiedzający mają okazję odbyć symboliczny spacer w drodze ku odzyskaniu niepodległości.

31 sierpnia 2018 r. została oddana część ekspozycji stałej poświęcona ukazaniu rzeczywistości okupacyjnej w okresie II wojny światowej w Kielcach.

W budynku dawnego więzienia kieleckiego można zobaczyć również eksponaty związane z okresem PRL-u.

Na zachodnim murze budynku umieszczone są porcelanowe tabliczki poświęcone tym, którzy zginęli w więzieniu przy ulicy Zamkowej lub stąd poszli na śmierć w latach 1939-1956.

W południowej części dawnego więzienia znajdowała się ściana rozstrzelań, przy której za czasów niemieckiej okupacji oraz stalinowskiego terroru rozstrzeliwano

więźniów.