Z OMPIO DO FUNDACJI GENERAŁ ELŻBIETY ZAWACKIEJ

Skany dokumentów i fotografii dokumentujących życie i działalność kielczanki Marii Sabat, harcerki pielęgniarki, żołnierza konspiracji ps. „Wanda” trafiły z OMPiO do toruńskiego archiwum Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej. Toruńska fundacja, która zwróciła się do nas o udostępnienie dokumentów  została założona przez generał Elżbietę Zawacką 30 lat temu  po to by upamiętnić Wojskową Służbę Polek Obecnie realizuje projekt  pt. Nasze matki, babki, siostry… zapomniane bohaterki w walce o niepodległość Polski na frontach I i II wojny światowe. Jego celem jest zebranie jak największej liczy materiałów o zasłużonych Polkach.

Maria Sabat w latach była łączniczką między Komendą Powiatu Kieleckiego a Komendą Okręgu Kielecko-Radomskiego i instruktorką do spraw Służby Zdrowia  Komendy Hufca Kieleckiego Harcerek. Szkoliła harcerki i członków AK w zakresie udzielania pierwszej pomocy. W jej domu przy ulicy Domaszowskiej był tajny magazyn medykamentów i narzędzi medycznych dla potrzeb szpitala polowego AK. Jej sylwetka prezentowana jest na stałej ekspozycji OMPiO.