31. rocznica wyborów czerwcowych

4 czerwca 1989 r. odbyły się pierwsze niesfałszowane przez komunistów wybory. “Solidarność” odniosła spektakularne zwycięstwo nad Polską Zjednoczoną Partią Robotniczą. Dzień ten jest uważany za symboliczny początek III Rzeczpospolitej Polskiej.

Triumf “Solidarności” widoczny był również w Kielcach.

W wyborach do Sejmu w okręgu kieleckim zwyciężyli Juliusz Braun zdobywając 99 238 głosów i Edward Rzepka – 95 679 głosów.

W wyborach do Senatu (przywróconego po latach nieistnienia) zwyciężyli Stanisław Żak, który zdobył  293 859 głosów i Jerzy Stępień  – 260 223 głosów.

Wielkim przegranym wyborów był Witold Zaraska, twórca Exbudu, człowiek olbrzymiego (jak na ówczesne czasy) sukcesu, prowadzący bardzo intensywną i obficie finansowaną kampanię wyborczą. Jego start z listy PZPR spowodował, że otrzymał trzykrotnie mniej głosów niż kandydujący z listy “Solidarności” profesor Stanisław Żak.

Po ponad 40 latach władzy z nadania Moskwy, Polacy mieli już po prostu dosyć komunistów.

Począwszy od czerwca 1989 r. zarówno dla Kielc, jak i dla całego kraju, rozpoczęła się nowa epoka w historii Polski, która trwa aż po dzień dzisiejszy.