81. rocznica wybuchu II wojny światowej

1 września 1939 r. rozpoczął się największy konflikt zbrojny w historii świata. III Rzesza Niemiecka zaatakowała Polskę na całej długości granicy międzypaństwowej. O godz. 4.48 niemiecki pancernik „Schleswig-Holstein” rozpoczął ostrzał Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte.

Przez siedem dni około 200-osobowa polska załoga stawiała opór czterem tysiącom niemieckich żołnierzy atakujących z morza, ziemi i powietrza. Blisko jedna trzecia z obrońców to żołnierze 2. Dywizji Piechoty Legionów z Kielc.

Spośród kieleckich żołnierzy szczególną sławę zdobył por. Leon Pająk dowodzący placówką „Prom”, skutecznie kierujący ogniem moździerzy przeciw napastnikom.

Już w czasie II Wojny Światowej obrona Westerplatte stała się symbolem męstwa wobec przeważających sił wroga.

Po latach papież Jan Paweł II pokazał Westerplatte jako wzór dla młodych Polaków:

“Każdy z Was, młodzi Przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte, jakiś wymiar zadań, które trzeba podjąć i wypełnić, jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć, jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić, nie można zdezerterować. Wreszcie, jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba utrzymać i obronić, tak jak to Westerplatte. Utrzymać i obronić, w sobie i wokół siebie, obronić dla siebie i dla innych”.

Aby upamiętnić rocznicę wybuchu II Wojny Światowej w sobotę 5 września w godz. od 12 do 16 członkowie Stowarzyszenia  Rekonstrukcji Historycznej 4 pułku piechoty Legionów zaprezentują na dziedzińcu Wzgórza Zamkowego uzbrojenie Wojska Polskiego z września 1939 r. oraz opowiedzą o obronie Kielc i walkach na Kadzielni. W ramach konkursu o Laur Centralnego Okręgu Przemysłowego pokazany zostanie fiat w wersji 5085/18 służący jako taczanka dla ckm, odtworzony z oryginalnych części przez Jacka Romanka z Łosienia. Będą też prezentowane odnawiane oryginalne maski p-gaz  wystawione przez rekonstruktorów z Radomia, a także  sprzęt Wojska Polskiego wystawiony przez rekonstruktorów z SRH 4 ppLeg Kielce.

O godzinie 14 planowany jest pokaz dynamiczy możliwości samochodu bojowego:

Rocznica wybuchu II wojny światowej na Wzgórzu Zamkowym