Znajdź różnice

Kolejny raz proponujemy wam poszukiwanie różnic w wyglądzie naszego miasta. Dziś przyglądamy się dzwonnicy przy Bazylice Katedralnej.

Obok katedry wznosi się czworokątna dzwonnica z połowy XVII wieku. Pierwotnie była drewniana. Wewnątrz zawieszono trzy dzwony, z których najstarszy pochodzi z 1527 roku. Biskup Konstanty Felicjan Szaniawski czteroboczną dzwonnicę nadbudował, nadając w górnej części kształt ośmioboku i całość wieńcząc hełmem. Nową dzwonnicę przyozdobił w 1727 roku zegar z kurantem wybijający godziny i kwadranse. Jednak na wieży są tylko trzy zegary mimo iż jest ona czworoboczna. Jak głosi legenda, biskup Szaniawski tak pouczał zegarmistrza, który montował te zegary, że ten nie wytrzymał i wyjechał nie kończąc pracy. Biskup z szacunku do wykonanego już zadania, nie zatrudnił nikogo innego do dokończenia dzieła. W drugiej połowie XIX wieku na dzwonnicy zamontowano także figury ewangelistów, które wykonał rzeźbiarz Faustyn Cengler. Rzeźby te zdemontowano po II wojnie światowej, kiedy przywrócono wygląd XVII wieży. W roku 1917 wmurowano w ścianę dzwonnicy także płaskorzeźbę upamiętniającą 100 rocznicę śmierci Tadeusza Kościuszki.  Niemcy zniszczyli tablicę w 1941 roku. Jej szczątki ukryto w przykatedralnych podziemiach. W 1966 roku odnaleziono rozbitą płytę, a w 1970 roku poddano tablicę rekonstrukcji. Ponieważ wojewódzki konserwator zabytków nie zgodził się na ponowne jej umieszczenie na ścianie dzwonnicy, położono ją na „wzgórzu zamkowym” w formie, mało widocznego sarkofagu. W 1982 roku położenie płyty zmieniono na pionowe, po uprzednim umieszczeniu jej w kamiennym postumencie.

[zdjęcie: https://fotopolska.eu/Kielce/b30785,Dzwonnica_katedralna.html?f=828485-foto]