Zapraszamy do udziału w Konkursie!

Ogólnopolski Konkurs Literacki na Opowiadanie im. Herlinga-Grudzińskiego

Zapraszamy do udziału w Konkursie, który organizują: Wzgórze Zamkowe – Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Kielcach. Konkurs ma charakter otwarty, a dla zwycięzcy przewidziana jest nagroda – 5000 zł ufundowana przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

Konkurs jest organizowany w ramach festiwalu literackiego w Kielcach pn. „Pociąg do Literatury. I Herling-Grudziński Festiwal”. Festiwal sfinansowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  Nakreślone zostało hasło przewodnie konkursu: WIEŻA. Można je rozumieć dosłownie lub metaforycznie. Utwory muszą nawiązywać do hasła przewodniego.

Na konkurs należy przesłać 1 opowiadanie o objętości do 7 stron wydruku komputerowego.

Prace należy przesłać mailem do 5 sierpnia 2021 r.

Regulamin Konkursu: Regulamin Konkursu