Słopiec, Nowa Słupia i Przedszkole nr 21

16 listopada 2021 r. dzieci ze Szkoły Podstawowej w Słopcu oraz dzieci z Przedszkola nr 21 w Kielcach zwiedziły ekspozycję OMPiO i poznawały legendę o powstaniu Kielc. Następnie dzieci ze Szkoły Podstawowej w Nowej Słupii poznawały bohaterów regionu świętokrzyskiego.