UCZESTNIK AKCJI POD BEZDANAMI W KIELECKIM WIĘZIENIU

17 grudnia 2021 r. Agnieszka Ziętal opublikowała artykuł o jednym z uczestników słynnego ataku bojowców Piłsudskiego na rosyjski pociąg w Bezdanach, który więziony był przez carat w Kielcach.

Zapraszamy na Bloga:

Uczestnik akcji pod Bezdanami w Kieleckim więzieniu