Komiks o „Szarym”

W cieszącej się dużą popularnością serii komiksów historycznych „Wilcze tropy”, wydawanych przez Instytut Pamięci Narodowej ukazał się zeszyt poświęcony Antoniemu Hedzie „Szaremu” i akcji rozbicia więzienia w Kielcach w sierpniu 1945 r.

Komiks, przygotowany przez Sławomira Zajączkowskiego i Krzysztofa Wyrzykowskiego, przedstawia brawurową akcję rozbicia więzienia kieleckiego, wskazuje okoliczności przygotowań do akcji oraz jej przebieg. Komiks jest cennym działaniem edukacyjnym, daje szansę na dotarcie z wiedzą historyczną do młodego odbiorcy, promuje także ważne wydarzenie związane z historią kieleckiego więzienia. Wiele rysunków przedstawia ulicę Zamkową i charakterystyczną bryłę więziennych budynków. Wiedzę czytelnika uzupełnia wkładka historyczna, w której w przystępny sposób przedstawiona została sytuacja kieleckiej konspiracji po zakończeniu działań wojennych oraz przebieg akcji na więzienie kieleckie.

https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/komiksy/153385,Wilcze-tropy-Zeszyt-6-Szary-Antoni-Heda.html