Kolorowany polsko-ukraiński alfabet dla dzieci

Ze względu na pojawiających się coraz częściej z polskimi grupami szkolnymi ukraińskich uczniów –  OMPiO udostępnia dzieciom kolorowankę w postaci polsko-ukraińskiego alfabetu. Mogą z niej korzystać zarówno dzieci ukraińskie chcące się uczyć polskiego oraz polskie dzieci chcące poznać podstawy ukraińskiego. Kolorowanka cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem uczniów.

Kolorowanka została przygotowana przez Gminę Wiązowna  18 marca 2022 r. i można ją bezpłatnie pobrać na stronie:

Polsko-ukraiński alfabet. Kolorowanka do pobrania

Autorką pracy jest Barbara Galińska. Autorka wyraziła zgodę na nieodpłatne udostępnianie kolorowanki.