PRZESTĘPCZOŚĆ KOBIET W XX-LECIU MIEDZYWOJENNYM

17 czerwca 2022 r. Damian Kwietniewski opublikował artykuł o przestępczości kobiet w II RP. Więzienie kieleckie składało się w tym czasie z pięciu oddziałów. Cztery przeznaczone były dla mężczyzn, a V był oddziałem kobiecym.

Zapraszamy na nasz Blog:

PRZESTĘPCZOŚĆ KOBIET W XX-LECIU MIEDZYWOJENNYM