Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej

12 lipca obchodzimy po raz piąty Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej – święto państwowe ustanowione w 2017 roku przez prezydenta RP Andrzeja Dudę. Obchodzone jest w rocznicę pacyfikacji wsi Michniów, kiedy to Niemcy w odwecie za pomoc niesioną przez jego mieszkańców partyzantom Armii Krajowej, zamordowali ponad 200 osób i spalili doszczętnie wszystkie zabudowania wsi.

Jak podała Kancelaria Prezydenta – „Dzień ten został ustanowiony w hołdzie mieszkańcom polskich wsi za ich patriotyczną postawę w czasie II wojny światowej – za pomoc udzielaną uciekinierom, osobom ukrywającym się przed prześladowaniami i wysiedlanym, walkę w oddziałach partyzanckich, za żywienie mieszkańców miast i żołnierzy podziemnego państwa polskiego oraz z szacunkiem dla ogromu ofiar poniesionych przez mieszkańców wsi – rozstrzeliwanych, wyrzucanych z domostw, pozbawianych dobytku, wywożonych do sowieckich łagrów i niemieckich obozów koncentracyjnych oraz na przymusowe roboty”.

Za patriotyczną postawę zapłacono ogromną cenę. W czasie wojny Niemcy i ich kolaboranci spacyfikowali ponad 800 wsi znajdujących się w obecnych granicach Polski, jak również wiele wiosek na Kresach Wschodnich, choć tu dokładna liczba nadal jest nieznana.

W dniach 12-13 lipca 2022 r. Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie zaprasza na uroczyste obchody 79. rocznicy pacyfikacji wsi Michniów. Początek uroczystości 12 lipca o godz. 16.00.