Zmarł płk Zenon Markiewicz

W piątek 15 lipca zmarł Zenon Markiewicz, pułkownik Narodowych Sił Zbrojnych, wieloletni wiceprezes i prezes Okręgu Świętokrzyskiego Związku Żołnierzy NSZ. Miał 93 lata.

Urodził się w Pierzchnicy w 1929 roku. Przysięgę NSZ złożył w czerwcu 1943 r. Jego wujek Wacław Michalski był jednym z założycieli narodowej konspiracji w gminie.  Do Narodowych Sił Zbrojnych wstąpił w czerwcu 1943 roku. Był łącznikiem oddziału Stanisława Grabdy ps. ,,Bem”, prowadził magazyn broni. Po wojnie jego rodzina znalazła się w powiecie Złotoryja. Tam w Wojcieszowie, z wujkiem Zygmuntem Michalskim ps. „Paprota” prowadził do czerwca 1946 r. bazę przetrwania dla dawnych żołnierzy NSZ.

Po wojnie Zenon Markiewicz ukończył liceum i studia ekonomiczne we Wrocławiu. Do Kielc wrócił w 1957 roku. Pracował w administracji, budownictwie, potem w Wyższej Szkole Inżynierskiej. W 1980 r. obronił doktorat z ekonomii. Pracował jako nauczyciel akademicki na Politechnice Świętokrzyskiej i w Wyższej Szkole Handlowej.

Po zmianach politycznych w Polsce zaangażował się w działalność społeczną w Związku Żołnierzy NSZ, został członkiem Komisji Historycznej, zajął się spisywaniem wspomnień żyjących żołnierzy związku, w tym głównie żołnierzy oddziału Stanisława Grabdy. Owocem jego pracy stała się książka „Zmarli zobowiązują żyjących”, w której opisał oddział Stanisława Grabdy „Bema” oraz tragiczne losy dowódcy i jego żołnierzy w powojennej Polsce.

Był niestrudzonym badaczem losów żołnierzy NSZ Kielecczyzny, opublikował dziesiątki artykułów o ich losach, często brał udział w spotkaniach z młodzieżą. Uczestniczył we wszystkich inicjatywach upamiętniania żołnierzy NSZ w regionie, angażował się w organizowanie pomocy dawnym towarzyszom broni i ich rodzinom.  Jego praca i osobiste zaangażowanie spowodowało, że dzieje NSZ w regionie świętokrzyskim nie odeszły w zapomnienie.

Cześć jego pamięci.