78. rocznica wybuchu powstania warszawskiego

78 lat temu 1. Sierpnia 1944 r. o godz. 17.00 wybuchło największe polskie powstanie XX wieku. Zbrojne wystąpienie przeciwko władzom niemieckim zorganizowane przez Armię Krajową w ramach akcji Burza, miało także na celu oswobodzenie miasta przez Polaków przed zbliżającą się Armią Czerwoną. Maksymalnym zasięgiem objęła część lewobrzeżnych dzielnic miasta, niewielki obszar prawobrzeżnej Warszawy, a także Puszczę Kampinoską, Legionowo i okolice Marek.

Zryw ten trwał 63 dni i zakończył się kapitulacją miasta 2 października 1944 r. Do walki stanęło około 50 tys. powstańców zorganizowanych w Zgrupowania obejmujące bataliony i inne formacje zbrojne oraz inne organizacje podziemne. Niestety powstańcy byli bardzo słabo uzbrojeni. Zapasy amunicji były przewidziane na kilkudniową walkę. W trakcie dwumiesięcznych walk straty wojsk polskich wyniosły ok. 16 tys. zabitych i zaginionych, 20 tys. rannych i 15 tys. wziętych do niewoli. W wyniku nalotów, ostrzału artyleryjskiego, ciężkich warunków bytowych oraz masakr urządzanych przez oddziały niemieckie zginęło od 150 tys. do 200 tys. cywilnych mieszkańców stolicy. W tych heroicznych walkach wzięło udział wielu mieszkańców naszego regionu i Kielc.

[fotografia użyta w artykule pochodzi ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego]