Nowe ceny biletów

Od 1 listopada 2022 r. zmieniają się ceny biletów do Ośrodka Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach:

BILET WSTĘPU NORMALNY 10 zł
Bilet upoważnia do zwiedzania wystaw IDK i ekspozycji stałej OMPiO osoby dorosłe (nie posiadające legitymacji studenta, rencisty bądź emeryta)

BILET WSTĘPU ULGOWY 5 zł
Bilet upoważnia do zwiedzania wystaw IDK i ekspozycji stałej OMPiO uczniów, studentów, rencistów, emerytów (za okazaniem ważnej legitymacji) oraz grupy zorganizowane (powyżej 15 osób)

BILET WSTĘPU RODZINNY 15 zł
Bilet upoważnia do zwiedzania wystaw IDK i ekspozycji stałej OMPiO rodziny z dziećmi (minimum jedno dziecko i jeden dorosły opiekun)

USŁUGA PRZEWODNICKA 20 zł
opłata dodatkowa za indywidualne zwiedzanie ekspozycji OMPiO z przewodnikiem, dla grupy do 10 osób