SP Bieliny, Technikum nr 5

16 marca 2023 r. dwie grupy ze Szkoły Podstawowej w Bielinach zwiedziły ekspozycję OMPiO i uczestniczyły w warsztatach o Legendzie o powstaniu Kielc.

Po południu młodzież z Technikum nr 5 w Kielcach zwiedziła dawne więzienie kieleckie.

Zapraszamy do galerii zdjęć: