79. ROCZNICA ZAMACHU NA WITTKA

Kombatanci i młodzież wzięli udział w uroczystości upamiętniającej 79. rocznicę udanego zamachu na szefa siatki konfidentów Gestapo w Kielcach Franza Wittka. Spotkanie odbyło się przed pomnikiem przy ulicy Solnej, w miejscu, w którym zginął Franz Wittek. Podczas uroczystości przypominano szczegóły akcji, złożono kwiaty i zapalono znicze.

Franz Wittek był odpowiedzialny za aresztowania i śmierć wielu Polaków, a polskie podziemie kilkunastokrotnie podejmowało próby jego likwidacji. W lipcu 1943 podczas jednej z partyzanckich akcji gestapowiec został ranny kilka razy. Udany zamach przeprowadzony został 15 czerwca 1944 roku, na rogu ulic Solnej i dzisiejszej Paderewskiego. Akcję wykonała sześcioosobowa grupa bojowa AK pod dowództwem ppor. Kazimierza Smolaka. Pięciu jej uczestników zginęło w niedługim czasie, a sam dowódca Kazimierz Smolak – zginął tego samego dnia. W odwecie Niemcy następnego dnia aresztowali 200 osób, z których większość rozstrzelano.
Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Pamięci Narodowej „Czwartak”.

W tym sam dniu Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych “Jodła” oddało salwę honorową na cześć bohaterów Armii Krajowej.

Źródło:

Daniel Czwartosz, Rocznica zamachu na agenta gestapo, www.radiokielce.pl

Fot. Daniel Czwartosz – Radio Kielce