Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza NR 1 Siemianowice Śląskie

12 lipca 2023 r. grupa dzieci z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 w Siemianowicach Śląskich zwiedziły ekspozycję OMPiO.

Zapraszamy do galerii zdjęć: