“Podaj rękę kozakowi…”

18 sierpnia 2023 r. Bruno Wojtasik opublikował artykuł o Karolu Stefanie Fryczu – wybitnym prawniku urodzonym w Kielcach, którego poglądy odznaczały się oryginalnością na tle myśli politycznej endecji. Popierał dążenia niepodległościowe Ukrainy oraz jej prozachodnią orientację.

Zapraszamy na nasz Blog:

“Podaj rękę kozakowi…”