Radiotelegrafista w sztabie Naczelnego Wodza

22 marca 2024 r. Gracjan Duda opublikował artykuł o regionaliście i nauczycielu z Nowej Słupi Antonim Ponikowskim, który w trakcie obrony Warszawy we wrześniu 1939 r. służył w Sztabie Naczelnego Wodza.

Zapraszamy na nasz Blog:

Radiotelegrafista w sztabie Naczelnego Wodza