12 VI 1940

Na terenie Stadionu funkcjonariusze SS i żołnierze Wehrmachtu rozstrzelali 63 osoby (w tym dwie kobiety) przywiezione z więzienia w Kielcach.