Rocznica egzekucji “Błyskawicy”

68 lat temu, 11 czerwca w kieleckim więzieniu przy ulicy Zamkowej przeprowadzono egzekucję trzech członków organizacji niepodległościowej „Błyskawica” z Ostrowca Świętokrzyskiego: Stanisława Staronia, Wacława Wątroby i Mariana Krzyszkowskiego.

W 1946 r. Stanisław Staroń ps. „Błysk”, „Grom” i Wacław Wątroba ps. „Srogi” założyli w Ostrowcu Świętokrzyskim antykomunistyczną „Organizację Podziemną Błyskawica”. Celem grupy było zdobywanie broni na funkcjonariuszach MO i walka z ustrojem komunistycznym. Wkrótce do organizacji dołączyli: Marian Krzyszkowski „Mały I-szy”, Janusz Kolasiński „Mały II-gi”, Kazimierz Wójcik „Wojtek” oraz Jan Lech „Leszek” (były członek AK), który miał pełnić funkcję dowódcy „Błyskawicy”.

27 października 1951 r. członkowie organizacji przeprowadzili udany zamach na Stanisława Iwana, funkcjonariusza MO z Opatowa. Dzień później UB-MO aresztowało J. Kolasińskiego, a 4 listopada pozostałych członków „Błyskawicy”. 26 lutego 1952 roku wyrokiem Wojskowego Sądu Wojskowego w Kielcach na sesji wyjazdowej w Ostrowcu skazano: Stanisława Staronia, Wacława Wątrobę, Mariana Krzyszkowskiego na karę śmierci z utratą praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na zawsze oraz przepadek mienia, Janusza Kolasińskiego na 10 lat więzienia i na 5 lat utraty praw, Jana Lecha na  8 lat więzienia  i 4 lata utraty praw, Kazimierza Wójcika na 5 lat więzienia i 2 lata utraty praw.

Wieczorem 11 czerwca 1952 r. w więzieniu kieleckim wykonano wyroki śmierci:

Godz. 21.00 – na Wacławie Wątrobie ps. „Srogi”, ur. 12 grudnia 1925 r. w Szewnie pow. opatowski, lat 27.

Godz. 21.30 – na Marianie Krzyszkowskim ps. „Mały I-szy”, ur. 9 stycznia 1930 r. w Szewnie pow. opatowski, lat 22.

Godz. 22.00 – na Stanisławie Staroniu ps. „Błysk”-„Grom”, ur. 8 sierpnia 1928 r. w Ostrowcu, lat 24.

Po egzekucji zostali wywiezieni i wrzuceni do dołów śmierci na terenie kieleckiego cmentarza na Piaskach.

W czerwcu 2018 r. w wyniku prac ekshumacyjnych prowadzonych przez zespół badawczy IPN na tzw. kieleckiej łączce zostały odnalezione szczątki Stanisława Staronia. 17 czerwca 2019 r. oficjalnie potwierdzono jego tożsamość w czasie uroczystego wręczania not identyfikacyjnych rodzinom ofiar w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Dwaj pozostali członkowie „Błyskawicy” wciąż pozostają nie odnalezieni.

 

Więcej na temat Stanisława Staronia:

http://ompio.pl/wiezniowie/staron-stanislaw/