Kieleckie korzenie po angielsku

10 maja 2024 r. uczniowie klas II z III L.O. im. C. K. Norwida w Kielcach uczestniczyli w w nowym, anglojęzycznym spacerze edukacyjnym poświęconym historycznym korzeniom Kielc.

Poznawali zakorzenienie naszych obyczajów w kulturze śródziemnomorskiej (m. in. o znaczeniu dla miasta Maryi, świętej Tekli i alfabetu łacińskiego).

Odkrywali również słowiańskie rodowody gestów takich jak całowanie gleby przez chłopów przed orką pługiem czy całowanie ziemi w czasie pielgrzymek przez Jana Pawła II oraz świat takich jak Uroczystość Wszystkich Świętych (Dziady).

Poznawali daty związane pierwszym biskupem krakowskim w Kielcach,  pierwszym znanym z imienia mieszczaninem, pierwszą szkołą kapitulną czy pierwszym razem gdy mieszkańcy miasta zostali zwolnieni z obowiązku służby wojskowej.

Dyskutowali również nad rolą szlachty w kulturze polskiej i rozpowszechnieniu się takich obyczajów jak zwracanie się do siebie per pan/pani oraz całowanie przez mężczyzn kobiet w rękę.

Dziękujemy Pani Elżbiecie Polak-Cieślik z III L. O. za zainspirowanie Bruna Wojtasika do stworzenia nowego, anglojęzycznego spaceru edukacyjnego o średniowiecznych korzeniach Kielc.

Zapraszamy do galerii zdjęć: