Wycieczki grupowe

Bezpłatne zajęcia edukacyjne przeznaczone są dla grup zorganizowanych dzieci i młodzieży z placówek, z którymi Wzgórze Zamkowe ma podpisaną umowę o współpracy.

Nasza oferta edukacyjna jest ważna od września 2016 r do końca czerwca 2017 r.

Ścieżki edukacyjne i lekcje realizujemy od wtorku do piątku w godzinach 8.30-14.30.

Czas trwania ścieżek i lekcji nie jest sztywno określony, może się wahać od 45 min. do 60 min.

Kolejne zajęcia rozpoczynają się w godzinach 8.30, 9.45, 11.00, 12.15, 13.30.

Przy rezerwacji prosimy:

Określić formę zajęć: ścieżka czy lekcja.
Z zaproponowanej listy tematów wybrać jeden, który chcecie Państwo zrealizować.
Podać konkretną datę i godzinę zajęć.
Podać liczbę uczniów, klasę, poziom nauczania, nazwę szkoły.
Podać swoje imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres mailowy.

Ważne uwagi:

nie prowadzimy zajęć z grupami nieumówionymi,
prosimy o punktualne przychodzenie na zajęcia,
okrycia wierzchnie oraz wszelkie torby i plecaki należy zostawiać w szatni,
prosimy by nauczyciel podczas zajęć w OMPiO był obecny przy swojej grupie.

Zamówienia konkretnych zajęć:

tel. 41 367 68 01

e-mail: sekretariat@zamkowa3.pl