27lutego 2019

Jaka przyszłość Europy?

Serdecznie zapraszamy na inaugurację Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Kielcach.

W debacie ,,Jaka przyszłość Europy?”z udziałem publiczności weźmie udział Piotr Wawrzyk – Podsekretarz stanu ds. parlamentarnych, prawnych, traktatowych, konsularnych, Narodów Zjednoczonych i praw człowieka.

*****
Celem i głównym działaniem Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Kielcach jest przybliżenie obywatelom priorytetów polskiej polityki zagranicznej oraz wzmocnienie kanałów współpracy pomiędzy MSZ, samorządem i organizacjami pozarządowymi.