27marca 2019

Rola Kielczan w odzyskaniu Niepodległości

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej zaprasza na Seminarium “Rola Kielczan w odzyskaniu Niepodległości”.

Seminarium poprowadzi prof. Adam Massalski

Spotkanie odbędzie się 27 marca 2019 r. na Sali Konferencyjnej

Ośrodka Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach (ul. Zamkowa 3)