Rodzina Stanisława Plecha w OMPiO

12 kwietnia 2022 roku Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej mieszczący się w dawnym więzieniu kieleckim zwiedziła córka i wnuczka Stanisława Plecha – podoficera Korpusu Ochrony Pogranicza, uczestnika wojny polsko-bolszewickiej 1920 r. i kampanii wrześniowej 1939 r., żołnierza konspiracji ZWZ-AK na terenie Mniowa pod Kielcami.

Stanisław Plech ps. „Pałka” w październiku 1944 r. wskutek prowokacji konfidentki został aresztowany wraz z nauczycielem Janem Gołębskim w Mniowie. Przewieziono ich do Bobrzy, a następnie do więzienia w Kielcach. Plech został rozstrzelany na Stadionie, prawdopodobnie 20 października 1944 roku. Po wojnie pochowano go w zbiorowej mogile na cmentarzu Partyzanckim w Kielcach.

P. Danuta Sabat, córka naszego bohatera, urodziła się na Kresach. Stanisław Plech w październiku 1939 r. wrócił do Mniowa, niestety żona i córka pozostały na wschodzie w Borszczowie. Przeżyły ciężkie chwile po wkroczeniu do miasteczka 17 września wojsk sowieckich. Musiały ukrywać się przed NKWD i ukraińskimi nacjonalistami. W obawie przed aresztowaniem i wywózką na Syberię, na wiosnę 1940 r. opuściły potajemnie Borszczów i prawie pieszo wędrowały na zachód. W Przemyślu przekroczyły granicę sowiecko-niemiecką na Sanie. Po kilku tygodniach udało się im dotrzeć do Mniowa.

P. Danuta wspominała swojego tatę i ciężkie czasy pod okupacją sowiecką i niemiecką. Opowiadała, jak widziała samego Franza Wittka – szefa konfidentów i znanego kata mieszkańców Kielecczyzny. Szczególnie ciężkim dla niej przeżyciem było aresztowanie taty. Także ona sama jako czternastoletnia dziewczynka wraz z mamą i kuzynką zostały wtedy aresztowane, ale po naradzie gestapowcy uwolnili je. Jako uczennica gimnazjum św. Kingi wspominała dyrektorkę szkoły Marię Opielińską. Zwiedzając karcery, p. Danuta przypomniała sobie jak widziała kata kieleckiego więzienia z czasów UB – W. Ziółka.

Dziękując za wizytę, prosiliśmy p. Danutę o spisanie wspomnień, które byłyby bardzo ciekawym źródłem historycznym z okresu II wojny światowej.

W niedługim czasie na Murze Pamięci pojawi się tabliczka z wizerunkiem Stanisława Plecha, żołnierza AK z Mniowa.

Więcej na temat naszego bohatera przeczytacie tutaj:

Plech Stanisław

 

Zapraszamy do galerii zdjęć: