Polskie motocykle

19 sierpnia 2022 r. Agnieszka Ziętal opublikowała artykuł o wspaniałych tradycjach polskiego przemysłu motocyklowego, którego niemałą część stanowiły kieleckie fabryki.

Zapraszamy na nasz Blog:

Polskie motocykle