Natchniony Ukrainą

12 maja 2023 r. Bruno Wojtasik opublikował artykuł o Józefie Łobodowskim – wybitnym poecie i prozaiku, znakomitym tłumaczu poezji i literatury ukraińskiej na język polski oraz niestrudzonym szermierzu idei porozumienia polsko-ukraińskiego w czasach agresywnych nacjonalizmów i totalitaryzmów.

Zapraszamy na nasz Blog:

Natchniony Ukrainą