Baturyn – Kozacka stolica spalona przez cara

17 listopada 2023 r. Bruno Wojtasik opublikował tekst o rzezi mieszkańców Baturyna – stolicy kozaków zaporoskich – przez wojska cara Piotra I w listopadzie 1708 r.

Zapraszamy na nasz blog:

Baturyn – Kozacka stolica spalona przez cara