16 VII 1889

Liczba strażników wzrosła do 28. Strażnicy więzienni rekrutowali się głównie spośród osób, które ukończyły służbę wojskową i pochodziły najczęściej z pod kieleckich wsi.