1831

Dziedziniec więzienny oświetlono tzw. lampą astralną, na początku lat 40-tych XIX w. w celu zwiększenia bezpieczeństwa zostały dostawione dwie lampy astralne.