XVI–XVIII w.

Pierwszym więzieniem kieleckim była wieża przy ratuszu kieleckim. Karą było nie tylko więzienie, ale często też chłosta pod pręgierzem umieszczonym nieopodal ratusza. 24 maja 1800 r. miasto ogarnął wielki pożar, w którym spłonął ratusz i więzienie.