Wirtualnie po OMPiO

Ekspozycję stałą OMPiO zwiedzać można również wirtualnie. Spacer ten obejmuje także dwie najnowsze sale, które zostały otwarte w 2018: sala II wojny światowej oraz karcery starego więzienia. Zapraszamy także do realnego odwiedzenia naszej wystawy! Spacer powstał dzięki uprzejmości Plany 3D.

https://my.matterport.com/show/?m=raGk7TUJUec