Powstańczym śladem

Książka “Rodem z Kozłowa”  to bardzo chwalebny przykład dbałości o własną, lokalną tożsamość. Dotyczy losów powstańca styczniowego: “Napoleona, syna Napoleona”, mieszkańca ziemi małogoskiej, bohatera zapomnianego, choć pozostawił po sobie wydane niegdyś we Lwowie „Wspomnienia obozowe  z r. 1863 i 1864”.

Więcej o postaci Napoleona „Krzywdy” Rzewuskiego przeczytają Państwo na dzisiejszym Blogu:

Powstańczym śladem