Komunizm w sojuszu z nazizmem

17 września 1939 r. Związek Radziecki zaatakował broniącą się przed atakiem III Rzeszy Niemieckiej Polskę. Dla wielu przeciętnych ludzi było to zaskoczeniem, gdyż komunistyczna ideologia od lat przedstawiała Hitlera i jego nazistowskie Niemcy jako największego wroga. W rzeczywistości Hitler odnalazł w Stalinie w 1939 r. najlepszego sojusznika.

Na mocy zawartego tuż przed wybuchem wojny paktu Ribbentrop-Mołotow ZSRR i III Rzesza dzieliły się nie tylko Polską, ale również całym obszarem Europy Środkowo-Wschodniej, dążąc do zniewolenia wszystkich położonych na tym terenie narodów.

Uderzenie na Polskę 17 września 1939 r. przekreśliło jakiekolwiek szanse na obronę kraju przed Niemcami i otworzyło drogę do niewyobrażalnych zbrodni, które miały wkrótce nastąpić na terenie okupowanej przez III Rzeszę i sowietów Rzeczpospolitej.

W 2013 r. aby upamiętnić setki tysięcy Polaków zesłanych na Sybir po sowieckiej agresji, Sejm RP ustanowił 17 września jako święto państwowe – Światowy Dzień Sybiraka.