Zmarł Maciej Lis

W dniu 19 lutego 2021 roku zmarł w wieku 85 lat  Maciej LIS –  kielczanin, Sybirak, Przewodniczący Świętokrzyskiego Porozumienia Kombatantów i Osób Represjonowanych organu opiniodawczo-doradczego Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, współzałożyciel i wieloletni wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Sybiraków w Kielcach powstałego w 1989r.

Był także założycielem i wieloletnim Przewodniczącym Wojewódzkiej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych przy Wojewodzie Świętokrzyskim, a następnie Marszałku Województwa Świętokrzyskiego.

Pan Maciej Lis był współorganizatorem licznych działań zmierzających do zachowania pamięci o zesłańcach na Sybir oraz pamięci o Związku Sybiraków. Od wielu lat Maciej Lis był współorganizatorem i prowadzącym uroczystości z okazji kolejnych rocznic I, II i III wywózek na Sybir, wybuchu wojny i jej zakończenia. W 1995 r. był współorganizatorem Wojewódzkiej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych, która jest reprezentantem wszystkich organizacji kombatanckich z terenu województwa świętokrzyskiego. Trzykrotnie był jej Przewodniczącym. Od 2009 r. do 2017 r. pełnił ponownie funkcję Przewodniczącego. W 2017 r. był inicjatorem powołania Świętokrzyskiego Porozumienia Kombatantów i Osób Represjonowanych z okresu II wojny światowej – organu opiniodawczo-doradczego Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, którego został Przewodniczącym. Jego podstawowym dążeniem w tej działalności była integracja środowisk kombatanckich i osób represjonowanych. Był także współtwórcą „Świętokrzyskiego Programu Szpitale i Przychodnie Przyjazne Kombatantom”.

Oprócz wielkiej pasji do działalności na rzecz kombatantów szczególne miejsce w życiu Macieja Lisa zajmowała ochrona środowiska i przyrody. Od 1975 r. do 1999 r. był związany zawodowo z instytucjami szczebla wojewódzkiego zajmującymi się ochroną środowiska – pełniąc funkcje od inspektora do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Był organizatorem i kierował z wielkimi zaangażowaniem Zespołem Terenowym Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska, która została w 1991 r. zastąpiona instytucją Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, którą kierował do chwili przejścia na emeryturę.

Był wielkim pasjonatem turystyki kwalifikowanej. Do PTTK wstąpił w 1957 roku. Tą pasję połączył z pracą zawodową w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym Zarządzie Okręgu Kielce w latach 1966-1971. W polu jego zainteresowań było dziedzictwo kulturowe. W 1967 r. był współorganizatorem Dymarek Świętokrzyskich i współtworzył zasady organizacji imprezy, uczestniczył także bezpośrednio w organizacji Dymarek w latach 1967 – 1984. W 1969 r. był współzałożycielem Towarzystwa Przyjaciół Górnictwa, Hutnictwa i Przemysłu Staropolskiego, które służyło poznaniu dziejów polskiej myśli technicznej oraz propagowaniu dorobku starożytnego i staropolskiego przemysłu wśród szerokich kręgów społeczeństwa.

W latach 1971-1975 w Towarzystwie Przyjaciół Górnictwa, Hutnictwa i Przemysłu Staropolskiego pełnił funkcje kierownika Zespołu Budowlano – Konserwatorskiego i z-cy dyrektora Biura Towarzystwa.

24 czerwca 2016 r. na sali konferencyjnej OMPiO, odbyła się promocja jego książki  “Dziecko szczęścia”, o deportacji i sześcioletnim pobycie jego rodziny na Syberii.

Maciej Lis był również redaktorem wspomnień swojego ojca pt. Przez cztery wojny. Był uhonorowany Krzyżem Oficerskim i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Zesłańców Sybiru, Odznaką Honorową Województwa Świętokrzyskiego oraz licznymi odznaczeniami kombatanckimi i społecznymi.