POWSTAŃCY STYCZNIOWI W WIĘZIENIU KIELECKIM

W nocy z 22 na 23 stycznia 1863 roku wybuchło powstanie styczniowe. Było największym i najdłużej trwającym polskim powstaniem narodowym przeciwko zaborcy rosyjskiemu.

Teren Kielecczyzny stał się obszarem na którym intensywność walk należała do największych w skali całego objętego powstaniem Królestwa Polskiego. W naszym regionie walczyły oddziały Mariana Langiewicza, Dionizego Czachowskiego, Zygmunta Chmieleńskiego, Karola Kality „Rębajły” czy Józefa Hauke-Bosaka. W latach 1863-1864 w więzieniu kieleckim osadzono prawie 2 tysięcy więźniów politycznych.

Z okazji przypadającej dziś 159. rocznicy wybuchu powstania styczniowego Artur Szlufik opublikował artykuł na temat powstańców styczniowych osadzonych w więzieniu w Kielcach.

Zapraszamy na nasz Blog:

Powstańcy styczniowi w więzieniu kieleckim