Darowski Mieczysław

Mieczysław Weryha Darowski (1843-bd)

Urodził się w 1843 roku w Sufczynie koło Przemyśla. Wywodził się z rodu senatorskiego Weryha Darowskich herbu Ślepowron. Był synem powstańca listopadowego Mieczysława i Anieli z domu Gozdowicz herbu Gozdawa rodem z Rakszawy.

Po zrabowaniu majątku Darowskich w Jurowcach pod Sanokiem podczas rabacji chłopskiej 1846 r. przeniósł się z rodziną do Lwowa. Tam w 1848 r. zniszczeniu uległ należący do jego ojca gmach mieszczący Szkołę Politechniczną.

Mieczysław ukończył szkołę realną z egzaminem dojrzałości. W 1860 r. podjął studia na Akademii Technicznej we Lwowie. Będąc na pierwszym roku był współzałożycielem koła Bratniej Pomocy.

W chwili wybuchu powstania styczniowego w 1863 r. przebywał w Krakowie. Przystąpił do tamtejszej niepodległościowej organizacji miejskiej. Zajmował się pobieraniem podatków i wypłacaniem żołdu. Później służył w oddziałach gen. Zygmunta Jordana i Jana Popiela ps. „Chościakiewicz”. Po przegranej bitwie pod Komorowem 20 czerwca 1863 r. został wzięty do niewoli. Był więziony w Kielcach i Radomiu.

Po uwolnieniu kontynuował studia we Lwowie, które ukończył w 1866 r. W tym czasie nadal był działaczem „Bratniaka” przy politechnice lwowskiej.

Po studiach pracował przy budowie kolei. Sprawował stanowisko dyrektora Towarzystwa Przemysłowego we Lwowie. W drugiej połowie XIX w. był właścicielem dóbr ziemskich w Iskani i Rakszawie.

W latach 1874-1881 zasiadał w Radzie c. k. powiatu łańcuckiego. Z jej ramienia był delegatem do C. K. Rady Szkolnej Okręgowej w Rzeszowie. Działał w C. K. Powiatowej Komisji Szacunkowej w Łańcucie. Był detaksatorem wydziału okręgowego Kolbuszowa-Łańcut C. K. Galicyjskiego Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego. Jako właściciel ziemski z Rakszawy od 1884 do 1895 r. pełnił funkcję taksatora dóbr przy C. K. Sądzie Obwodowym w Rzeszowie. W latach 1896-1905 był członkiem oddziału przemysko-mościsko-bireckiego C. K. Galicyjskiego Towarzystwa Gospodarskiego.

Nie znamy dokładnej daty śmierci Mieczysława Darowskiego, który został pochowany na cmentarzu w Iskaniu.

Źródło:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Mieczys%C5%82aw_Weryha_Darowski_(powstaniec_styczniowy)