Zbiór Opowiadań “Most”

We wrześniu 2023 r. wydana została nowa publikacja Ośrodka Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej.

Most – znaczący symbol w twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego i tytuł jednego z jego ważnych opowiadań – dla uczestników II edycji Konkursu na Opowiadanie o nagrodę Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, organizowanego przez kielecki Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej, stanowiącego jedno z działań Festiwalu “Pociąg do literatury” im. Gustaw Herlinga-Grudzińskiego, stał się literackim wyzwaniem.

Zdecydowało się stawić mu czoło aż 439 uczestników konkursu. Tak duże zainteresowanie tym, niełatwym przecież, twórczym zadaniem, zdaje się potwierdzać zdanie profesora Włodzimierza Boleckiego, że zaczął się nowy etap zainteresowania twórczością Herlinga-Grudzińśkiego, który odbieramy niegdyś jako pisarz elitarny, jest dziś odkrywany jako myśliciel, który ma czytelnikom do powiedzenia rzeczy niezwykłe o wieku XX, o jego kulturze i o tym, co stało się z człowiekiem.

Tom opowiadań “Most” zawiera szesnaście opowiadań wyróżnionych przez jury konkursy:

Most do Radości – Wiktor Orłowski
Podobno byłem trochę głupi – Katarzyna Caryńska
Kaczki – Zuzanna Gajko
Most na Czeremoszu – Renata Głasek-Kęska
Henryk – Przemysław Karbowski
Koncert na moście – Jan Kocot
Most na Olimpie – Maria Kocot
Ostatni most – Maja Lepieszka
Interwencja – Henryk Liszkiewicz
Czarcia rewolucja – Agnieszka Ogonowska
Cząstka siebie – Kamil Pałac
Mostek – Alina StanEczek
Most do kariery – Jerzy Trzciński
Pamiętasz – Klaudia Wichlaj
Most do wieczności – Jakub Zegadło
Most Sumienia – Sławomir Zieliński