Adamczyk Stefan

Stefan Adamczyk ps. „Grzmot” (1912-1944)

Urodził się w 1912 roku. Podczas okupacji był dowódcą drużyny Armii Krajowej w Zagrodach w powiecie kieleckim. W konspiracji używał pseudonimu „Grzmot“. 14 maja 1944 r. został zatrzymany do wylegitymowania przez niemiecki patrol na szosie koło Czerwonej Góry. Niemcy znaleźli przy nim pistolet i go aresztowali. Został przewieziony do więzienia w Kielcach. Stąd 25 maja 1944 roku zabrano go i rozstrzelano wraz z 9 innymi więźniami przy ulicy Karczówkowskiej. Ciała ofiar zakopano w miejscu egzekucji. Po wojnie został ekshumowany i pochowany na Cmentarzu Partyzanckim w Kielcach.