Bobrowski Aleksander

Aleksander Bobrowski ps. „Michał” (1897-1944)

Urodził się 1 maja 1897 roku. Mieszkał w Kielcach przy ul. Czwartaków 17. Był porucznikiem Wojska Polskiego i komisarzem policji w Kielcach. W czasie okupacji niemieckiej działał w konspiracyjnej organizacji Polska Niepodległa. Od początku 1940 r. tworzył struktury Samodzielnej Grupy Przemysłowej w zakładach „Granat” w Kielcach. Był Komendantem Obwodu „C-I” Kielce w Samodzielnej Grupie Przemysłowej i zastępcą Komendanta Okręgu Przemysłowego „Centrum” działającego w ramach Armii Krajowej. 23 czerwca 1944 r. został aresztowany w domu. Osadzono go w więzieniu kieleckim, skąd 6 lipca został wywieziony i rozstrzelany w egzekucji na Stadionie Leśnym pod skocznią. 27 kwietnia 1945 r. był ekshumowany i pochowany na Cmentarzu Partyzanckim w Kielcach.